Ruilen en retourneren

Voor alle aanbiedingen en bestelde artikelen geldt een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen na ontvangst van het artikel, tenzij dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, wordt vermeld.Het herroepingsrecht houdt in dat het u vrijstaat binnen de genoemde termijn de afgeleverde artikelen zonder enige verplichting te retourneren. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Fourniturenweb te retourneren, conform de eventueel door ons verstrekte instructies. Gelieve de verpakking niet te beschrijven, beplakken en/of op andere wijze te modificeren. De wijze van retourneren vindt u op de pakbon bij uw bestelling. 
Indien u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient de (gedeeltelijke) bestelling te worden verzonden aan:
 
Fourniturenweb.nl
Jarmuiden 71
1046 AE Amsterdam

Let op! Al onze zamak en op kleur geverfde artikelen zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Deze artikelen kunnen wij niet retour nemen en deze kunnen niet geruild worden. Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar de Algemene voorwaarden art.8a+e zoals hieronder vermeld.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.